‘Het boek van je leven’  is een lessencyclus met als themavraag  ‘Hoe sta jij in het leven?’.  In het bijzonder voor leerlingen van 12 tot 16 als onderdeel van de vakken maatschappijleer, levensbeschouwing of als onderdeel van een mentor- of studieles.

‘Het boek van je leven’ reikt ook middelen aan om mensen van 8 tot 88 zicht te geven op hun leven. Door middel van heldere opdrachten wijst  ‘Het boek van je leven’  je de weg om jouw leven op een positieve manier te beïnvloeden met de gedachte:

Alles wat je aandacht geeft, groeit.

Dat geldt voor zaken die niet zo goed gaan, maar zeker ook voor zaken die juist wel goed gaan!  ‘Het boek van je leven’  helpt je om te kijken naar wat goed is en was in je leven, en daar stil bij te staan.

Wat vind jij belangrijk in het leven? En hoe breng je onder woorden wat nou écht wil? Met  ‘Het boek van je leven’ schrijf je het boek van je eigen leven!